Loading...

การบริการและรับประกัน (ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก)

การรับประกันสินค้า 1 ปี

บริการรับประกันคุณภาพจากการผลิต 1 ปี จากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ รถเข็นเด็ก คาร์ชีท เปลไกวพร้อมเก้าอี้ทานข้าว 2in1 โดยทางเบบี้กิ๊ฟ ยินดีบริการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าบริการตลอดระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ

บริการรับประกันเปลี่ยนตัวใหม่

 • คาร์ชีทที่เกิดอุบัติเหตุ
 • คาร์ชีท ailebebe ที่มีปัญหาภายใน 90 วัน

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อลูกค้าไม่แสดงบัตรรับประกัน
 • ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ซื้อ หรือสถานที่ซื้อบนบัตรรับประกันไว้อย่างชัดเจน หรือมีการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในบัตรรับประกัน
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักษาตามปกติ มีการแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้อื่นที่มิใช้เจ้าหน้าที่บริษัท เบบี้กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • การเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติเช่น สนิม สีหลุดลอก ความเสียหายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บ จากการถูกสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโลเลทในแสงแดด
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ
 • ค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม
 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สินค้า
 • ทางบริษั่ทฯ สงวดสิทธิในการเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว
 • สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อตัวสินค้า จนไม่สามารถซ่อมได้
 • การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยจากผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท เบบี้กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น อะไหล่สินค้า แต่ละริ่นจะมีการสำรองไว้เป็นเวลา 3 ปีนับจากปีที่หยุดการผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆ
Baby Gift Thailand Services Example Waranty Card 01
Baby Gift Thailand Services Example Waranty Card 02