Loading...

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่ เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) เก็บรวบรวมแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าเยี่ยมชมให้แก่เบบี้กิ๊ฟด้วยความสมัครใจ

ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม

เบบี้กิ๊ฟรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เบบี้กิ๊ฟ หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมระยะเวลาที่เข้าเยี่ยมชมและข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม คือข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมภายใต้หลักการสรุปรวมผลและไม่ระบุชื่อ,แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ที่ไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับข้อูมลนี้) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมผ่านทางการใช้งานเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ล็อค และคุกกี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมในบางหน้าของเว็บไซต์ เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) หากท่านติดต่อออนไลน์เพื่อถามคำถาม ให้ข้อเสนอแนะ ลงทะเบียนซื้อสินค้า สอบถามข้อมูลสินค้าของท่าน หรือเข้าร่วมการสำรวจออนไลน์ ท่านจะพบว่าแบบฟอร์มการติดต่อจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านบางประการ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามที่ท่านร่้องขอได้ บริษัทอาจร้องขอให้ท่านแจ้งข้อมูลส่วนตัวของท่านในบางหน้าของเว็บไซต์ เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) ข้อมูลที่สอบถามอาจรวมถึง ชื่อของท่าน ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อรุ่นสินค้า หมายเลขเครื่อง (serial numbers) วันที่ซื้อสินค้าและข้อเสนอแนะ ข้อมูลส่วนตัวอาจถูกส่งต่อให้แก่ หน่วยงานในธุรกิจของเบบี้กิ๊ฟ สำนักงานใหญ่ที่เหมาะสม บริษัทในเครือหรือสาขาที่สามารถดำเนินการในเรื่องที่ท่านร้องขอ หรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเก็บรวบรวมมาจากที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยความสมัครใจ และข้อมูลเช่นว่านั้นไม่จำเป็นจะต้องได้จากการค้นหาในเว็บไซต์ เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์)